شناسنامه تعمیرات خودرو

شناسنامه تعمیرات خودرو

صنایع خودروسازی پارسیان موتور مانلی

کد QR
تصویر خودرو
نوع خودرو شماره شاسی تاریخ تحویل رنگ خودرو
فیات دوکاتو N40250CA1NA5A2080 ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ سفید
شماره موتور شماره پلاک نام مالک کد ملی/ کد اقتصادی
F1AGL411D3587201 ۴۱ ع ۵۵۳- ایران ۱۱ سامانه جانبازان و معلولین ۴۱۱۱۸۱۴۹۱۷۴۷
ردیف تاریخ شرح تعمیر انجام شده کارکرد نام نمایندگی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ سرویس اولیه ۳۴۵۳ ۱۲۰۱
۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ سرویس دوره‌ای ۸۱۸۰ ۱۲۰۱
۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ سرویس دوره‌ای ۱۹۳۶۵ در محل
۳ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ سرویس و شارژ گاز کولر ۱۹۳۶۵ در محل
۴ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ رگلاژ مجموعه قفل درب یا پله برقی ۱۹۳۶۵ در محل
۵ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ریکاوری DPF ۱۹۳۶۵ در محل
۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ عیب یابی با دستگاه دیاگ ۱۹۳۶۵ در محل
صنایع خودروسازی پارسیان موتور مانلی