شناسنامه تعمیرات خودرو

شناسنامه تعمیرات خودرو

صنایع خودروسازی پارسیان موتور مانلی

کد QR
تصویر خودرو
نوع خودرو شماره شاسی تاریخ تحویل رنگ خودرو
فیات دوکاتو N40250CA1NA5A2083 ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ سفید
شماره موتور شماره پلاک نام مالک کد ملی/ کد اقتصادی
F1AGL411D3587207 ۴۸ ع ۸۸۵- ایران ۱۱ سامانه جانبازان و معلولین ۴۱۱۱۸۱۴۹۱۷۴۷
ردیف تاریخ شرح تعمیر انجام شده کارکرد نام نمایندگی
۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ سرویس اولیه ۳۲۵۰ ۱۲۰۱
۲ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ سرویس دوره‌ای ۸۷۷۹ ۱۲۰۱
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ سرویس و شستشوی کندانسور ۲۰۰۵۱ در محل
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ رگلاژ مجموعه قفل درب یا پله برقی ۲۰۰۵۱ در محل
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ سرویس و شارژ گاز کولر ۲۰۰۵۱ در محل
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ سرویس دوره‌ای ۲۰۰۵۱ در محل
صنایع خودروسازی پارسیان موتور مانلی