آشنایی با میرلا روواتی، اولین مدل کمپین تبلیغاتی فیات ۵۰۰

نویسنده: میثم خزائی اینجا در مقابل ما فیات ۵۰۰ سال ۱۹۵۷ و سوی دیگر استودیو دانته جیاکوسا قرار دارد. ما در Centro Storico Fiat ، موزه‌ای هستیم که مجموعه میراث و بایگانی‌های خودروساز ساکن…

ادامه خواندنآشنایی با میرلا روواتی، اولین مدل کمپین تبلیغاتی فیات ۵۰۰