کسب نشان غرفه برتر توسط پارسیان موتور در ششمین دوره نمایشگاه حمل و نقل

در مراسم اختتامیه ششمین دوره نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته و در بخش معرفی برگزیدگان این رویداد بزرگ، غرفه صنایع خودروسازی پارسیان موتور از سوی کمیته برگزاری،…

ادامه خواندنکسب نشان غرفه برتر توسط پارسیان موتور در ششمین دوره نمایشگاه حمل و نقل