فیلم آموزشی – راهنمای گیربکس فیات ۵۰۰

برای دیدن ویدئو، روی صفحه کلیک کنید فیات ۵۰۰ به‌عنوان جدیدترین محصول شرکت صنایع خودروسازی پارسیان موتور و همچنین نخستین خودرو اروپایی وارداتی بازار توسط این شرکت وارد بازار خودرو…

ادامه خواندنفیلم آموزشی – راهنمای گیربکس فیات ۵۰۰