آیین رونمایی و بهره‌برداری از ۲۰ دستگاه خودروی فیات دوکاتوی جدید مناسب‌سازی‌شده، ویژه جانبازان و معلولان

با حضور شهردار تهران بزرگ صورت پذیرفت:  تحویل ۲۰ دستگاه خودروی فیات دوکاتو مناسب‌سازی شده ویژه جانبازان و معلولان گرامی به گزارش روابط عمومی صنایع خودروسازی پارسیان موتور،صبح روز پنجشنبه…

ادامه خواندنآیین رونمایی و بهره‌برداری از ۲۰ دستگاه خودروی فیات دوکاتوی جدید مناسب‌سازی‌شده، ویژه جانبازان و معلولان